Search

העולם שייך (לא רק) לצעירים

לאחרונה, יצא לי לצלם הרבה זוגות ובאופן מפתיע, אפילו לי, אלה לא היו זוגות לפני חתונה או בהצעות נישואין, יצא לי לצלם זוגות עם ותק של שנות נישואין רבות מאחוריהם וילדים, בגילאים שונים, מתרוצצים לפניהם ופתאום הבנתי! "היי, העולם שייך לא רק לצעירים!"