Search

צילומי שלום כיתה א' - איך תעשו זאת לבד

חמישה טיפים לצילום הילדים שלכם העולים לכיתה א'


כששנת הלימודים בפתח אחרי שנה מאוד מאתגרת זו בהחלט חגיגה להורים רבים ובעיקר לאלה השולחים את ילדיהם לכיתה א'.